با سلام به وبلاگ آموزش کلاس دوم خوش آمديد باآرزو سلامتي براي همكاران ودانش اموزان عزيز)( . ...زندگي با همه وسعت خويش ، محفل ساكت غم خوردن نيست .. ..))

     

به نام خداوند مهربان

نام :                    نام خانوادگي :                                        

كلاس دوم                      

                       

1-با توجّه به نشانه ی « و » ، کلمات زیر را درجای مناسب در جدول بنویس.

خوب ــ وارد ــ آموزگار ــ می خواهد ــ خوش حال ــ آموزش ــ کتاب خوانی ــ می توانم ــ می خواستم ــ خوراکی ــ دوباره ــ وقت

 
 

 

 

 

۲- جمله ي زير را مرتب كن.

 

مبارزه – هميشه – پاكيزه – براي – با – ميكروب ها – باشي – بايد – آماده

..

 

...................................................................... ............................................................. .............................................................

 

۳ - داستان را بخوان و علامت مناسب )، يا . ) بگذار.

زهرا كوچولو روز اولش بود كه از مدرسه به خانه بر مي گشت مادرش پرسيد مدرسه را دوست داشتي زهرا گفت بله مادر خوبه

اما آن قدرها به آدم چيز ياد نمي دهند مادر گفت چطور زهرا گفت آخه بايد فردا هم دوباره به آن جا بروم

۴ - به اول كلمه هاي زير بي اضافه كن و براي آن جمله ي زيبا بنويس.

ادب............................................................. .............................................................

 

حجاب............................................................. .............................................................

 

۵- گل من! آيا مي تواني چند فايده كتاب خواندن را بنويسي

 

 تمرین های علوم

1- به باد شديدچه مي گويند ؟  نسيم                      طوفان                  حركت باد

 

2- هواي كدام محل گرم است ؟ كنار دريا                بيابان         بالاي كوه 

 

3- باد چگونه به وجود مي آيد ؟ از حركت هوا       از حركت ابرها       از حركت بادسنج

 

4- كدام وسيله جهت وزش باد را نشان مي دهد؟ بادنما            فشارسنج      دماسنج

 

5- در كدام موردازباداستفاده مي شود؟ حركت ماشين     حركت قطار      توليد برق

 

6- با كدام وسيله دماي هوارااندازه مي گيرند؟ دماسنج         بادنما      فشارسنج

 

7- دماي هوا ثابت نيست و...................مي كند؟      تغيير

 

به حركت هوا .......... مي گويند ؟    باد

 

 

نظر آموزگار : خيلي خوب         خوب قبول         نياز به تلاش بيشتر

 تاريخ : ۹۱/۰۸/۲۷ | | نویسنده : فاطمه شکرانه |
 

اولیای عزیز تکلیف مربوط به تعطیلات پایان هفته در صورت تمایل جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

املاکامل کردنی

 

با تشکر از مدیزیت پرتلاش وبلاگ ترنم تلاشتاريخ : ۹۱/۰۸/۲۶ | | نویسنده : فاطمه شکرانه |

نام ونام خانوادگی:                              دبستان :  هجرت                        کلاس :دوم

 

*  دختر خوبم ، به سوالات زیر به دقت جواب بده .

 

 

۱-نشانه (و) دركلمه ي دوباره چه صدايي مي دهد؟

الف) ُ              ,     ب) او                             ج) صدايي نمي دهد 

 


2-به کسی که کار ندارد چه میگویند 

الف) بی ادب                      ب)بی سلیقه                     ج)  بی کا ر

 

3- كلمه هاي به هم ريخته ي زير را مرتب كن.

 

 مجله هايخودمانبهتر استسراغ- بهبرويم

 

تشّكر كردامام جماعتساختندراز - كسانيمسجدكمككرده بودندهمكاريوهمه يكه

4  -جملات درست با علامت )ص(  و غلط را با)غ) مشخص كن.

 آموزگار در حياط ايستاده بود و با هر دانش آموزي كه وارد كلاس مي شد سلام و احوال


        پرسي مي کرد.  (      )

 . مطالب موجود در رایانه برای ما قابل استفاده نیست.   (   )

 . میکروب ها موجودات وخطرناکی هستند.  (     )

. مردم فقط برای نماز خواندن به مسجد می روند.0   (        )

 

 5-   به کلمه های زیر (با) اضافه کن وبا آن جمله بنویس.

 

با + ادب                                                                                                 ...................................................................................................................

 

با + حوصله. ...................................................................................................

 

6- هم + كلاس                 همكلاس

 

حالا شما هم دو كلمه كه اولش هم است بنويس وبا آن جمله بساز.         

هم ..........................

هم .........................

 

7-با كلمات زير جمله بنويس.

محلّه .:. .........................................................................................................................................................................................................................................

كتاب خانه.:. .............................................................................................................................................................................................................................

مراسم مذهبي.:. ..........................................................................................................................................................................................................................

استراحت: ................................................................................................................................................................................................................................

خطرناك: .......................................................................................................................................................................................................................................

مناسب: ........................................................................................................................................................................................................................................

سراغ: . .................................................................................................................................................................................................................................

  

                                                                                                                                           .

.

..

.

.                                                                              

 

 

 

 

 

 

از تنبلي و سستي دوري كن، زيرا اين دو سر آغاز بديهاست

 

امام محمد باقر (ع) عليه السلامتاريخ : ۹۱/۰۸/۲۶ | | نویسنده : فاطمه شکرانه |

به نام خدا

نام و نام خانوادگی:                    دبستان :  هجرت    کلاس:دوم             

*  دختر خوبم ، به سوالات زیر به دقت جواب بده .

1- هنگام مشاهده، از کدام حس های خود استفاده می کنیم؟

2- آیا آب رودخانه بهداشتی و قابل آشامیدن است؟

3- جانوران و گیاهان از آب چه استفاده هایی می کنند؟

4- هوای آلوده چه اثراتی بر زندگی جانوران و گیاهان دارد؟

5- انسان از آب چه استفاده هایی می کند؟

6- توضیح دهید روز و شب چگونه بوجود می آید؟

7- زمین هر .............. ساعت، یک بار به دور خود می چرخد.

8- وسیله ای که با آن گرمی و سردی هوار را اندازه گیری می کنیم، چه نام دارد؟

9- کدام شغل ها در شب نیز، باید کار کنند و فعال باشد؟

10- فکر کن و بگو کدام حیوانات شب ها نمی خوابند؟

11-آیا همه ی قسمت های کره ی زمین در مقابل خورشید قرار دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- هنگام مشاهده، از کدام حس های خود استفاده می کنیم؟

2- آیا آب رودخانه بهداشتی و قابل آشامیدن است؟

3- جانوران و گیاهان از آب چه استفاده هایی می کنند؟

4- هوای آلوده چه اثراتی بر زندگی جانوران و گیاهان دارد؟

5- انسان از آب چه استفاده هایی می کند؟

6- توضیح دهید روز و شب چگونه بوجود می آید؟

7- زمین هر .............. ساعت، یک بار به دور خود می چرخد.

8- وسیله ای که با آن گرمی و سردی هوار را اندازه گیری می کنیم، چه نام دارد؟

9- کدام شغل ها در شب نیز، باید فعال باشد؟

10- فکر کن و بگو کدام حیوانات شب ها نمی خوابند؟

11-آیا همه ی قسمت های کره ی زمین در مقابل خورشید قرار دارد؟

 

 

 

 

 

 
 تاريخ : ۹۱/۰۸/۲۰ | | نویسنده : فاطمه شکرانه |

املا پرکردنی درس ....... آبان ماه 91 دبستان هجرت

نام :                                     نام خانوادگی:         

روز زیبای ------- بود باد خنکی ------- وهوا -------- بود. صدای پرندگان از  ------- به گوش می رسید. دانش آموزان آرام وبا  ---------- وترتیب وارد کلاس می شدند.

آموزگار در کلاس ------- بود .او با هر دانش آموزی که وارد کلاس می شد.سلام واحوال پرسی می کرد. آموزگار از هر یک  ------- تا یک ------ کاغذ رنگی از داخل ----- بردارد ودر گروه خود قرار بگیرد. وقتی همه ی بچه ها به ------ گروهی نشستند. آموزگار گفت: «بچه های عزیز از شما می خواهم فکر کنید و ------ چگونه می توانیم پاسخ پرسش های خود را ----- کنیم؟»

بچه ها در گروه خود -------- کردند و ------- خود را روی برگه های نوشتند --------- هر گروه آن را بلند  -------- گروه ها به --------- ، کتاب ها و --------- وافراد دانا اشاره کرده بودند.

آموزگار از دانش آموزان -------- کرد و گفت : «آیا همه ی -------- موجود در رایانه ، کتاب ها ومجله ها برای شما قابل استفاده است؟ »
تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۵ | | نویسنده : فاطمه شکرانه |
شکالات ویرایشی کتاب جدید التا لیف ریاضی دوم ابتدایی در سال 92-91

صفحه ی

کتاب

مربوط به قسمت

 و شماره ی

                                             اشکالات

ص 13

فعالیت ش1

تعداد چینه ها درهر طبقه باید 4 واحد نشان داده می شد .

ص22

تمرین ش3

    در تصویر سمت راست باید 10 مثلث سبز رنگ نشان داده    می شد .(کامل فرمایید)

ص24

فعالیت ش2

در داخل حباب های رنگی(4+3)و(7+3)و(5+3) نوشته شود

ص26

حل مسئله 2

برای حاصل جمع 6 دو مورد فضای اضافی وجود دارد حذف شود.

ص33

تمرین ش2

در آخر سوال 2 بهتر است پرسیده شود مهدی چند دقیقه برای تمرین قرآن وقت گذاشته است؟

ص35

تمرین ش3

برای حالت های قابل اتفاق ،کتاب عمداّ تعداد حالت های بیشتری را  ارائه کرده تا جواب اصلی را  دانش آموز تشخیص دهد.

ص36

معما

در ردیف پایین قسمت میانی باید به جای7 مربع 8 مربع آبی رنگ جهت پوشش دادن قسمت شطرنجی اختصاص  داده می شد.(کامل فرمایید)

ص47

کار درکلاس ش 1

باید 2 تا از مربع ها را به طرق مختلف نصف می کرد .که در مثال کتاب فقط مربع آبی به صورت مورب 2 قسمت شده لذا  لازم است دانش آموزان رابرای برش مربع دیگر راهنمایی کرد.

ص110

فعالیت ش2

اندازه پاک کن4 سانتی متر و9 قسمت از10 قسمت کوچک صحیح می باشد.

ص120

تمرین  ش1

با توجه به رنگ مهره های داخل جعبه در ردیف پایین وسمت راست باید مربع قرمز رنگی در زیر جعبه رسم کرد.

ص140

کار در کلاس ش 1

با اضافه کردن یک ستون در نمودار و اصلاح نام رنگ ها مطابق با صفحه ی چرخنده،با نوشتن سبز،آبی وقرمزنمودار را کامل فرمایید.تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۲ | | نویسنده : فاطمه شکرانه |
 

همکاران و اولیاء عزیز لطفاٌ جهت دانلود تکلیف:

بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

۱-تكليف پايان هفته-2

۱-تمرین آخر هفته

با تشکر از اقای موسوی مدیر وبلاگ زیبا ومفید( بابا اب داد)

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۷ | | نویسنده : فاطمه شکرانه |

  نام و نام خانوادگي                                 دبستان دخترانه هجرت       91/8/4       املا تمريني

دخترم اول از روي  درس (بخوان و بينديش) " چغندر پربرکت" بخوان سپس جاهاي خالي را پر کن.

يکي بود يکي نبود.غير از خدا هيچ کس نبود ، پيرمرد و پيرزني با................نوه ي کوچکشان درمزرعه اي.زندگي مي کردند.

.پيرمرد هر سال در ......................چيزي .......................آن سال...................... گرفت چغندر بکارد. پيرمرد و پيرزن و............... مثل هر سال ز مين را...................... کردند و تخم چغندر پاشيدند.چيزي ...................... که مزرعه سرسبز شد. يک روز پيرمرد به ...................... رفت و چغندري ......................کرد و آن را کشيد تا بيرون بياورد ام.ا هر کاري کرد چغندر بيرون نيامد.پيرمرد که ......................شده بود پيرزن را ......................کرد .پيرمرد و پيرزن با هم سعي کردند چغندر را بيرون بياورند اما ......................نداشت. پيرزن را صدا کرد.نوه هاي پيرمرد به کمک آن ها آمدند و چغندر بالاخره بيرون آمد .همه از ديدن چغندري به آن بزرگي تعجب کردند.آن روز پيرزن يک ديگ آش بزرگ چغندر پخت و آن را ميان همه ي همسايه ها ......................کرد؛ چه آش !......................    تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۵ | | نویسنده : فاطمه شکرانه |
 

 سلام والدین گرامی

با توجه به فعالیتهای آموزشی هفته وادامه آموزش در خانه دانش آموزان  همراهی وکمک شما استمرار آموزش در پی دارد.   

 
 

نام و نام خانوادگی :                     دبستان هجرت 8/2/ 1391

1-متن املای زیر را کامل کن


...................................................................................................................................

3-با توجه به نمونه ی داده شده بقیّه را کامل کن.    گوینده یعنی  کسی که چیزی می گوید.                                               

پرنده یعنی ............................................... دونده یعنی   ................................................

4- اگر به جای مدادت بودی و می خواستی دو خط بنویسی چه چیزهایی و برای چه کسی می نوشتی؟

............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

5- دخترم به اطرافت به دقّت نگاه کن و به سؤال ها جواب بده.

الف)چیزی که حجم زیاد دارد ولی جرم آن  کم است را نام ببر

...................................................................................................

ب) چیزی که حجم کم دارد ولی جرم آن زیاد است نام ببر

....................................................................................................

ج) چیزی که هم حجمش زیاد است هم جرمش نام ببر

.........................................................................................................

6-جمله  های زیر را مرتّب کن.

مادّه ها         می گیرند        همه ی               جا       

   ...............................................................................................

مقدار      به      تشکیل دهنده        جرم می گویند  هر   جسم         مادّه ی

 ........................................................................................................

سوالات رياضي

1- هر دو عدد را زیر هم بنویس و با هم جمع کن.

4 و 14                                          12 و 5                                          13 و 6   

 

2- عزیزم خط راستی بکش که خط خمیده را در سه نقطه قطع کند .

3-زهرا در آکواریوم خود 3 ماهی  قرمز، 7 ماهی جلبک خوار و  5 ماهی زرد دارد. او در آکواریوم خود چند ماهی دارد؟( از پرانتز استفاده کنید)

4-با مداد دو نقطه روی همین برگ تکلیفت بگذار. حالا ببین از روی این دو نقطه چند خط راست می گذرد؟

 

  ۵-  مسئله های زیر را باکمک گرفتن از شکل انجام بده وجوابش را بنویس.

سینا 23 تا کتاب داشت . 12 تا را به کتابخانه ی کلاسش هدیه کرد. حالا او چندکتاب دارد؟ 

 

یک پلّه بالاتر( جواب دادن اختیاریست)                                                                       

دو عدد یک رقمی بنویس که حاصل جمع آن ها 13 شود و باقی مانده ی تفریق آن5 شود.

 ............ و ........................

با راهنمایی :                                                            بدون راهنمایی:

دخترم  از کدام سؤال ها بیش تر خوشت آمد؟ برای جواب دادن به کدام سؤال ها از دیگران کمک گرفتی ؟تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | | نویسنده : فاطمه شکرانه |
همکاران و اولیاء عزیز لطفاٌ جهت دانلود تکلیف:

بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

  تکلیف پایان هفته

با تشکر از اقای موسوی مدیر وبلاگ زیبا ومفید( بابا اب داد)

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | | نویسنده : فاطمه شکرانه |